Istoria Romanilor: Intrebari fara raspuns (XI) – Partea a II-a – Regimul post comunist de exploatare a Romaniei

Actiuni politice dispuse dupa 25 decembrie 1989

b.1. Actiuni politice dispuse in perioada 26 decembrie 1989 – 31 decembrie 1990

Dupa executarea sotilor Ceausescu, noua conducere a statului, a dispus o serie de actiuni politico – economice, cu efecte daunatoare, actiuni din care se prezinta :

1 – Cu prima actiune dispusa prin D. L. № 1/26XII, au fost abrogate 13 legi, decrete si alte norme.

Cu aceasta actiune juridica oficiala, noua conducere a Romaniei a hotarat si :
− abrogarea Legii № 3/1982, privind participarea cu parti sociale ale oamenilor muncii din unitatile economice, la constituirea Fondului de dezvoltare economica si restituirea fondurilor respective ;

− abrogarea Legii № 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico – financiara si autofinantarea unitatilor administrativ – teritoriale ;

Prin abrogarea celor doua legi, Ion Iliescu a impus :

inlaturarea calitatii de co – proprietari de la patrimonial unitatilor economice, a celor 8 milioane de salariati;

inlaturarea obligatiei de administrare nationala a fortelor de productie pe teritoriul tuturor judetelor si localitatilor din tara, impreuna cu independenta economica a acestora;

inlaturarea posibilitatii de a introduce si de a se dezvolta o democratie autentica – romaneasca, in conducerea si functionarea unitatilor economice din tara noastra si a celor romanesti din exterior;

eliminarea posibilitatilor reale de crestere a nivelului material si spiritual al populatiei romanesti, cu dezvoltarea normala a satelor si oraselor noastre;

extinderea fara nici o opreliste si raspundere a desfiintarii patrimoniului national prin infractiuni economice ;
inlaturarea consultarii oficiale a salariatilor pentru aprobarea acestora de a renunta la calitatea de proprietari asupra unitatilor din economia romaneasca.

2 – In ziua de 27 decembrie a fost emis D. L. № 2 prin care au fost dispuse masurile :
− constituirea Consiliului F.S.N. din 145 membrii ;
− formarea in cadrul Consiliului respectiv a unui numar de 111 Comisii de specialitate ;
− infiintarea Consiliilor F.S.N. in unitatile administrativ – teritoriale, judetene, municipale orasenesti si comunale , organe ale puterii locale, ierarhic subordonate C.F.S.N., neexistand informatii oficiale nici pentru :
identitatea, profesiunea si functia detinuta anterior de cei 111 noi membri, in completarea formatiei nominalizata de Ion Iliescu, dupa transmiterea Comunicatului catre tara, la 22 decembrie ;
identitatea, pregatirea profesionala si functia detinuta anterior de membrii C.F.S.N. din :
− Comisia de reconstructie si dezvoltare economica ;
− Comisia pentru agricultura ;
lista obiectivelor cuprinse in programul celor doua comisii, si modul de realizare a acestora ;
activitatea desfasurata de cele 2.989 Comisii teritoriale ale F.S.N., formate din aproape 40.000 de membrii, pe plan local si raspunderile acestora pentru organizarea si desfasurarea activitatilor :
− economice, comerciale ;
− ocrotirea sanatatii ;
− invatamantul si cultura ;
− ocrotirea drepturilor cetatenesti ;
− asigurarea legalitatii ;
− mentinerea ordinei publice, in unitatile administrativ – teritoriale in care au fost constituite.

3 – In Monitorul oficial № 4 din 27 decembrie, a fost publicat Comunicatul C.F.S.N., privind :
− alegerea in functie de presedinte al C.F.S.N. pe Ion Iliescu ;
− prezentarea de catre presedintele C.F.S.N. a informarii ‘’ privind activitatea desfasurata si a masurilor luate in primele zile dupa declansarea luptei revolutionare ‘’, ramanand neclarificate oficial :
componenta formatiei politice F.S.N., care a hotarat alegerea ca presedinte a lui Ion Iliescu si documentul emis ;
continutul informatiei prezentata de Ion Iliescu, cu privire la masurile luate in primele zile dupa ‘’ declanşarea luptei revolutionare ‘’ ;
legalitatea emiterii in ziua de 26 decembrie a primului D.L., desi Ion Iliescu nu avea calitatea de presedinte al C.F.S.N. 

4 – Cu D.L. № 4 din 28 decembrie a fost abrogat Decretul № 408/1985 privind unele masuri referitoare la apararea secretului de stat si la modul de stabilire a relatiilor cu strainii, ramanand necunoscute :
masurile referitoare la apararea secretului de stat, care au fost abrogate ;
motivarea abrogarii masurilor respective ;
avantajele aduse tarii noastre prin emiterea acestui D.L. 

5 – Prin Decretele № 6 si № 8 din 28 decembie, pesedintele C.F.S.N. a legalizat in principal :
− transfomarea Comitetului de stat al planificarii si aprovizionarii tehnico – materiale , in Ministerul Economiei Nationale ;
− numirea generalului Atanasie – Victor Stanculescu in functia de ministru al economiei nationale, nefiind publicate oficial informatii nici pentru :
structura organizatorica desfiintata si a celei noi infiintate, cu numarul de salariati si identitatea cadrelor de conducere ;
principalii indicatori economici transmisi in luna decembrie la C.S.P.A.T.M., pana la desfiintarea acestei institutii, macar pentru activitatile :
− productia industriala ;
− productia agricola ;
− comertul socialist si cooperatist ;
− comertul exterior – import-export ;
− rezerva valutara ;
gradul de indeplinire a contractelor de aprovizionare tehnico – materiala, la principalele produse ( utilaje si materii prime ) ;
statutul privind organizarea si functionarea noului minister condus de catre generalul Stanculescu ;
programul intocmit pentru normalizarea economiei nationale, prin obiectivele cuprinse la punctul 4 din ‘’ Comunicatul catre tara ‘’ , adica :
− restructurarea intregii economii nationale pe baza criteriilor rentabilitatii si eficientei ;
− eliminarea metodelor administrativ – birocratice de conducere economico – centralizata, si
− promovarea liberei initiative si a competentei in conducerea tuturor sectoarelor economice ;

6 – Tot in ziua de 28 decembrie, presedintele tarii prin Decretul № 20 a dispus eliminarea generalului maior Gusa Ghe. Stefan din functia de prim – adjunct al ministerului apararii nationale si sef al Marelui Stat Major – si inlocuirea acestuia cu generalul – colonel in rezerva, Ionel Stefan Vasile, fara sa se fi avut in vedere :
activitatea intensa si utila interesului national dispusa de generalul – maior Ghe. Stefan incepand cu noaptea zilei de 22 decembrie 1989, activitate prin care, in final, a oprit intrarea unor forte straine in tara noastra ;
diminuarea potentialului de conducere eficienta a armatei nationale, prin numirea in postul respectiv a unui general – colonel in rezerva, cu activitate si rezultate complet necunoscute.

7 – Presedintele tarii prin D.L. № 8 din 31 decembrie, privind inregistrarea si functionarea partidelor politice si a organizatiilor obstesti in Romania a dispus in mod deosebit:

− in Romania este libera constituirea partidelor politice, cu exceptia partidelor fasciste sau care propaga conceptii contrare ordinei de stat si de drept in Romania.

In aceasta lege nu au fost incluse prevederi care sa contribuie la refacerea si intarirea tarii noastre, prevederi cum ar fi :
prevederea de interzicere si a partidelor comuniste ;
judecarea si condamnarea crimelor comuniste din tara noastra si a faptuitorilor acestor crime ;
obligatia refacerii traditiei romanesti si in special refacerea satelor noastre .

8 – Presedintele C.F.S.N. , prin D.L. № 9 din 31 decembrie a dispus abrogarea a 20 de norme legale, in care au fost incluse si :
− Legea № 17/1968, pentru reglementarea unor conditii de remunerare a salariatilor care indeplinesc functii de conducere tehnico – administrative si de specialitate ;
− Legea № 25/1976, privind incadarea intr-o munca utila a persoanelor apte de munca ;
− Legea № 3/1983 cu privire la Contractul – angajament ;
− Legea № 3/1989, privind interzicerea creditelor din strainatate ;

In cazul inlaturarii celor patru legi, nu au fost publicate informatii oficiale nici pentru :
motivarea neinfiintarii cumulului de functii renumerate, indiferent de locul de munca ;
motivarea abrogarii obligatiei persoanelor apte de munca, de a se incadra oficial intr-o munca utila ;
justificarea desfiintarii calitatii de proprietari ai mijloacelor de productie, de producatori si de beneficiari ai valorilor materiale si spirituale – a colectivelor de munca productive, din intreprinderi, centrale economice, ministere si alte organe centrale, precum si a comitetelor executive ale Consiilor populare judetene.
De asemeni nu a fost publicata sinteza privind gradul de indeplinire a angajamentelor individuale, la sfarsitul lunii noiembrie 1989, nici la ministere, organe centrale si de la centrale economice :
principiului economic, social si politic care a sustinut masura de reluare a creditelor din strainatate ;
situatia creditelor externe existente la sfarsitul anului 1989, in tara noastra.

9 – Cu D.L. № 10 din 31 decembrie, Presedintele tarii a dispus constituirea, organizarea si functionarea guvernului Romaniei, cu obligatii din care au facut parte :
− indeplinirea obiectivelor cuprinse in programul C.F.S.N. , asigurand executarea masurilor stabilite prin decrete adoptate de acesta ;
− publicarea in Monitorul Oficial a Hotararilor guvernului semnate de primul – ministru, neexistand informatii oficiale privind :
continutul obiectivelor cuprinse in programul C.F.S.N. care urmau a fi indeplinite de guvern ;
cazuri de neindeplinire de catre guvern a unor obiective din programul C.F.S.N. si justificarea neindeplinirii acestora ;
motivarea primului ministru pentru nepublicarea in Monitorul Oficial a unor Hotarari de guvern ;
recuperarea daunelor materiale provocate tarii noastre prin nepublicarea oficiala a unor Hotarari de guvern.

10 – Presedintele C.F.S.N., prin Decretul № 3 din 1 ianuarie 1990, a legalizat desfiintarea Consiliului central de control muncitoresc al activitatii economice si sociale, fara aducerea oficiala la cunostinta romanilor, macar a urmatoarelor informatii :
schema de organizare si efectivul de activisti din Consiliul respectiv ;
sinteza actiunilor intreprinse in anul 1989 in capitala si in judete ;
constatarile si propunerile prezentate de conducerea Consiliului respectiv, in anul 1989, conducerii centrale de partid si celei de stat ;
modul in care au fost folosite informatiile din documentele respective de noua conducere a tarii ;
activitatea depusa de activistii respectivi dupa incheierea anului 1989 .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.